Gamificació. Transformem l’educació

Gamificació. Transformem l’educació

A Cicle Inicial, els aprenentatges significatius i el joc són dos conceptes que s’agafen de la mà. La gamificació adaptada permet als alumnes practicar i aplicar els coneixements tractats a l’aula d’una forma més motivadora i innovadora. A primer i segon de primària, el joc amb un objectiu definit ens permet aprofundir i interioritzar conceptes d’una forma natural.

La incorporació del joc per tal de modificar l’àmbit formal educatiu aporta aquests set beneficis:

● Espontaneïtat. La dinàmica de joc genera situacions on exposem les nostres conductes més espontànies.
● Aprenem fent. “Learning by doing”. El joc ens porta a l’acció. La consciència i la reflexió sobre aquesta acció és el que ens fa aprendre.
● Assaig i error. En el joc equivocar-nos forma part del procés. Motiva a la persona a la repetició no frustrada fins a aconseguir l’objectiu.
● Emoció. Sense emoció, no hi ha aprenentatge, però el joc, estimula l’impacte d’aquestes.
● Interrelació. El joc afavoreix la relació social mitjançant la cooperació, la participació i la confiança d’un mateix i vers els companys i companyes.
● Repte Constant. Amb el joc s’aconsegueix sortir de la zona de confort forçant a que s’utilitzin al límit les competències per tal d’abordar els problemes.
● Impacte. Normalment, els processos duts a terme en un entorn lúdic generen un impacte major de compromís, fent que els objectius quedin interioritzats.

És per això, que l’escola MDP Igualada aposta per la implantació de projectes on la gamificació sigui un punt fort durant aquest procés. A Cicle Inicial treballem amb el projecte d’EMAT, Ludilletres a Català i a Castellà i AMCO per tractar la llengua anglesa.

Categories