938 03 17 31

Experimentar l’art de manera cooperativa

Experimentar l’art de manera cooperativa

Des de ben petits, a l’escola MDP Igualada, oferim al nostre alumnat espais amb propostes per iniciar-se en el treball cooperatiu. Aquest enfocament metodològic permet incloure procediments, actituds i valors generant la necessitat de col·laborar i ajudar-se entre aquells i aquelles que participen en el procés d’ensenyament-aprenentatge. A més, el treball en equip és un recurs potent d’atenció a la diversitat a l’aula ja que fomenta, alhora, les habilitats socials i el desenvolupament dels aprenentatges entre els iguals.

El dia a dia ofereix moltes oportunitats per posar en pràctica el treball cooperatiu. A tall d’exemple, aquesta setmana, els i les alumnes d’educació infantil han fet volar la seva imaginació tot realitzant unes produccions artístiques de manera cooperativa per convertir l’escola en un petit museu. A més de desenvolupar la seva creativitat, a través de l’art, l’infant té la oportunitat d’expressar i comunicar la seva realitat física com també els seus sentiments i emocions; us imagineu, doncs, fer-ho en equip?

El resultat ha estat fantàstic, quina meravella de quadres!

 

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website