Les sortides escolars, oportunitats d’aprenentatge

Les sortides escolars, oportunitats d’aprenentatge

Des de l’escola MDP Igualada apostem fermament per la programació de sortides escolars que s’alineïn amb el nostre projecte educatiu i enriqueixin els processos d’aprenentatge dels nostres alumnes. Per aquest motiu, programem les sortides de manera transversal des dels 0 fins als 12 anys.

Amb les sortides escolars comprovem com els i les alumnes milloren les seves habilitats personals i interpersonals. Vetllem perquè les activitats continguin processos col·laboratius per tal que aportin un component social i facilitin les habilitats del treball en equip, la inclusió i la cohesió del grup.

És molt important també, que les sortides plantejades serveixin per adquirir referents reals i propiciar aprenentatges competencials. Les activitats extraordinàries ajuden a ser i fer més enllà de l’escola, de manera que s’amplien els àmbits rutinaris i es pren contacte amb entorns i persones noves. 

Molt sovint els aprenentatges es queden tancats dins una aula, per això és fonamental que els nens i les nenes creïn el seu propi coneixement a partir de l’experiència. Cal donar-los la possibilitat de crear el seu propi coneixement a partir de l’experiència i la indagació: és el famós “learning by doing”. Amb aquestes activitats complementem l’aprenentatge rebut a l’aula i preparem als alumnes per adquirir-lo posteriorment.

És important també que aprenguin a ser objectius i crítics, en les sortides ens trobem en una situació on existeix una sensació de llibertat molt superior a la que tenim dins l’aula. Això genera que puguin sorgir situacions en què els mateixos alumnes generin una crítica, una opinió personal o expressin més obertament el què pensen. 

I per acabar, cal tenir en compte la vessant emocional, els infants en les sortides creen records perdurables. Si l’infant sent mentre aprèn, l’aprenentatge és infinitament més potent. En el procés de coneixement, les emocions juguen un paper important. Els aprenentatges adquirits en aquestes activitats perduren en la memòria dels infants molt més que no pas les activitats ordinàries d’aula.

Per tots aquests motius exposats, des de l’escola MDP oferim una programació de sortides significatives i de qualitat. A mode d’exemple, el dijous 13 d’octubre, l’alumnat de 4t, 5è i 6è visitarà la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló.

Aquesta sortida i el capbussament en el context de l’època de la industrialització, els permetrà conèixer la societat del moment, posant èmfasi en el món laboral, com eren les condicions laborals o els tipus de treballs que realitzaven, entre d’altres.

També, mentre gaudeixen d’un passeig per la Colònia i la visita a la Cripta, podran observar l’arquitectura modernista de les edificacions, influenciada per Gaudí, i veure quins tipus d’habitatges predominaven a l’època.

Un context actual, però que permetrà als infants reviure el modernisme català de finals del segle XIX.

Categories