Robòtica

Robòtica

L’escola MDP Igualada fa una aposta ferma pels aprenentatges de l’àmbit tecnològic amb la introducció en el Projecte Educatiu de l’escola de la Robòtica.

Utilitzem com a base del projecte el material i programari de LEGO WeDo 2.0. Es treballa sempre buscant la motivació intrínseca per part de l’alumne, plantejant-li reptes ben estructurats que han de resoldre aportant solucions consensuades en grup. A partir de la Robòtica treballem aspectes com l’Aprenentatge Lúdic, l’emprenedoria, el treball en equip, l’aprenentatge assaig-error així com la creativitat.