938 03 17 31

Robòtica

Robòtica

L’escola MDP Igualada fa una aposta ferma pels aprenentatges de l’àmbit tecnològic amb la introducció en el Projecte Educatiu de l’escola de la Robòtica.

Utilitzem com a base del projecte el material i programari de LEGO WeDo 2.0. Es treballa sempre buscant la motivació intrínseca per part de l’alumne, plantejant-li reptes ben estructurats que han de resoldre aportant solucions consensuades en grup. A partir de la Robòtica treballem aspectes com l’Aprenentatge Lúdic, l’emprenedoria, el treball en equip, l’aprenentatge assaig-error així com la creativitat.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website