primaria

Educació Primària

En aquesta etapa és essencial l’adquisició de les competències bàsiques i l’assoliment de l’èxit escolar. Proporcionem als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació fonamentada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu. Posem èmfasi en el treball del pensament crític i en la construcció d’un món millor.

Treballem amb un estil pedagògic centrat en l’alumne tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu, els projectes i l’avaluació formativa són eixos fonamentals de la nostra proposta.

Protagonistes del canvi

La finalitat de l'Educació Primària és facilitar aprenentatges per garantir una formació integral i preparar l'alumnat per a l'Educació Secundària Obligatòria.
iconos-38
Emprenedor
iconos-38
Creativa
iconos-120
Crític
iconos-38
Autònoma
iconos-38
Comunicativa
iconos-38
Competent
iconos-38
Dialogant
iconos-38
Cooperadora

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa