secundaria

Pas a Secundària

L’Escola MDP té com a centre adscrit d’Educació Secundària l’Escola Pia. El canvi de centres es fa d’una manera coordinada entre les dues escoles i s’organitza per tal que els alumnes s’adaptin al canvi d’etapa d’una manera amena i respectuosa.

Treballem conjuntament amb l’Escola Pia durant el Cicle Superior de Primària realitzant activitats conjuntes perquè es familiaritzin amb els nous companys i les noves instal·lacions.

Els coordinadors de les etapes estan en permanent contacte per afavorir el traspàs d’informació i continuar amb l’atenció personalitzada que és el nostre segell de centre.