938 03 17 31

Descobrim Igualada

Descobrim Igualada

Conèixer la nostra ciutat i les diferents propostes i espais que aquesta ens pot oferir és el principal objectiu de la nova activitat que s’inicia aquest any a Educació Infantil.

És una activitat transversal que queda englobada dins el nou currículum en l’eix “Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat” on es treballa el llenguatge, les emocions i la ciutadania.

L’activitat pretén que els infants gaudeixin, coneguin, interactuïn i que s’apropin al seu entorn, que tinguin curiositat i que observin amb una altra mirada el que els envolta. Han de ser capaços de fer observacions per tal d’advertir-ne els canvis i d’aquesta manera aprenen a desenvolupar la percepció visual i auditiva.

Aquestes sortides es preparen i es contextualitzen dins l’escola. Abans de sortir és important explicar on anirem i què farem i es fa un recordatori de les normes de circulació i comportament quan estem al carrer. Després de la descoberta i la visita, es realitza una síntesi i una posada en comú a la classe i s’avalua a través d’un dibuix o treball plàstic.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website