938 03 17 31

Novetat! Mentoria Entre Iguals

Novetat! Mentoria Entre Iguals

A l’escola MDP Igualada iniciem un nou projecte per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar, la Mentoria Entre Iguals (MEI).

Per fer-ho possible, l’alumnat de 5è d’Educació Primària rep una formació com a mentors i mentores dels seus companys i companyes de 3r d’Educació Primària. Al llarg del curs es realitzen diferents trobades entre ambdós cursos, una o dues vegades al mes, on es porten a terme activitats per enfortir el vincle entre ells, la gestió de les emocions i la cohesió de grup.

L’objectiu principal del MEI és millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries, orientades a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica).

La Mentoria Entre Iguals considera la participació activa dels iguals com a elements bàsics del procés de prevenció i intervenció en situacions de violència i assetjament escolar.

Amb aquestes accions busquem sensibilitzar i conscienciar a la comunitat educativa sobre els efectes de la violència i informar sobre les conseqüències personals, socials i educatives que aquest fenomen comporta, tot facilitant el procés d’integració d’alumnes, cap a una escola inclusiva. Al mateix temps, es crea la figura d’un referent per afavorir l’autoestima i disminuir la inseguretat que provoquen els espais i les situacions desconegudes, empoderant a l’alumnat com a subjecte dinàmic de la convivència, en la prevenció de la violència i l’assetjament escolar i compensant el desequilibri de poder i força propi de la violència i l’assetjament des d’una perspectiva preventiva i dissuasòria.

En definitiva, aconseguim integrar la “TOLERÀNCIA ZERO” respecte a la violència i al maltractament, com un tret d’identitat del centre.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website