938 03 17 31

El poder de la lectura en l’aprenentatge diari

El poder de la lectura en l’aprenentatge diari

En aquest curs escola es va implementar el programa de suport a la lectura proposat pel Departament d’Ensenyament. Aquest programa, es basa en dedicar 30 minuts diaris a la lectura al llarg de tota l’etapa Primària.

L’alumnat de tercer cicle combina la lectura de llibres escollits pels propis alumnes i la lectura de llibres conjunts d’aula que permeten llegir en veu alta i treballar l’expressivitat.

Des de l’inici del curs hem pogut observar canvis remarcables en el desenvolupament i rendiment dels nostres alumnes en l’àmbit de la fluïdesa i comprensió lectora, el programa ha demostrat ser una eina poderosa per l’enriquiment educatiu dels estudiants.

També hem vist com aquesta pràctica diària ha millorat notablement la concentració dels alumnes, a més a més, el plaer per la lectura que s’ha despertat en ells és, sense dubte, un dels resultats més valuosos. No només estan ampliant els seus horitzons i coneixements, sinó que també estan desenvolupant una habilitat crítica per a l’aprenentatge autònom.

Aquesta iniciativa ha reforçat el nostre compromís com a escola amb el desenvolupament integral dels alumnes, demostrant que la lectura diària és una clau essencial per a l’èxit acadèmic i personal. Estem compromesos en seguir duent a terme aquest programa, facilitant espais i racons  l’escola que facilitin i facin encara més agradables aquestes estones de lectura.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website