OH LÀ LÀ!

OH LÀ LÀ!

A l’escola MDP Igualada iniciem l’aprenentatge de la segona llengua estrangera, el francès, a 3r de primària. Per nosaltres les llengües són un vehicle de comunicació capaç de connectar cultures i d’eliminar fronteres, a més d’oferir-nos beneficis concrets per al cervell.

Al llarg de la història, l’inici a l’aprenentatge de les llengües ha fluctuat depenent de criteris pedagògics, socials i econòmics de l’època (Stern, 2010). Actualment la majoria d’experts afirmen que l’aprenentatge de les llengües estrangeres esdevindrà més ràpid i de manera natural quan aquest es faci entre els primers anys de vida i els 12 anys, ja que la plasticitat cerebral en aquesta etapa així ho permet.  

D’altra banda, vetllem per elaborar una proposta d’aprenentatge que tingui en compte dos tipus d’activitats cerebrals: la creativa i la activa.

Fomentem la part creativa amb activitats que estimulin el desenvolupament de l’hemisferi cerebral dret, ja que, és l’encarregat de la gestió de les emocions, les relacions socials i la creativitat. Per altra banda, treballem també activitats per treballar la part més formal de la llengua, com el vocabulari o les construccions gramaticals que ajuden a desenvolupar l’hemisferi dret del cervell que és l’encarregat de processar activitats més analítiques que posin en relleu els aprenentatges lògics i racionals.

Posem èmfasi també, en l’apropament de la cultura i les tradicions franceses a partir de les activitats plantejades, d’aquesta manera els aprenentatges queden contextualitzats i ens enriquim culturalment.

Categories