938 03 17 31

Ludilletres

Ludilletres

Ludi: un projecte, dues llengües!

A la nostra escola, els alumnes desenvolupen la lectoescriptura de manera progressiva, potenciant la creativitat i la motivació, gràcies al programa Ludilletres.

L’objectiu és personalitzar l’aprenentatge per tal que tots els nens i nenes gaudeixin aprenent a llegir i a escriure.

S’ensenya a partir de les intel·ligències múltiples perquè els alumnes aprenguin a llegir i a escriure connectant amb les seves pròpies fortaleses. Fomentem el pensament crític dels alumnes seqüenciant rutines i estratègies de pensament integrades en les activitats del dia a dia.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website