Total Physical Response (TPR)

Total Physical Response (TPR)

TPR són les inicials de Total Physical Response (Resposta Física Total) mètode pel qual els alumnes tenen l’oportunitat d’associar la comunicació oral amb un concepte mitjançant una resposta física.    

La metodologia és motivadora per l’alumnat, ja que es desenvolupa mitjançant activitats dinàmiques i divertides, i paral·lelament, condueix a la reducció de l’estrès i la pressió davant del possible respecte cap a una segona llengua.       

Per aquest motiu, el seu aprenentatge es realitza de manera intuïtiva i natural tot fomentant les seves experiències i sabers d’una forma activa i vivencial.          

Aquest sistema d’aprenentatge es basa en la idea que el cervell humà està biològicament programat per aprendre qualsevol llengua d’una manera natural i augmentar un 200% la capacitat de memoritzar informació nova.     

L’acció és el nucli del mètode, els alumnes construeixen frases gramaticals tot representant-les amb el seu cos i el moviment. És per aquest motiu, que des de l’escola a l’hora de llengua anglesa es duent a terme activitats tals com jocs, roleplays, cançons, entre altres.

Categories