Estimulem la creativitat (0-3 anys)

Estimulem la creativitat (0-3 anys)

El desenvolupament de la creativitat en la primera infància pot ajudar els nens i nenes a tenir més capacitat de creativitat en el futur. És en aquesta etapa de l’educació infantil, de 0 a 3 anys, quan la podem estimular, tant a casa com a l’escola bressol.


A la Llar d’Infants MDP, tenim com un dels nostres objectius principals que tots els nostres infants s’iniciïn en la descoberta de l’ús del llenguatge plàstic mitjançant l’experimentació.


El desenvolupament de la creativitat s’ha de fer de manera lúdica, d’aquesta manera despertem la curiositat dels infants. La idea és plantejar situacions noves, deixant que siguin ells els qui actuïn a partir del seu interès.


El treball de la creativitat els ajuda a expressar-se per si mateixos, a desenvolupar el seu pensament abstracte, a resoldre problemes i relacionar-se millor amb els altres. La clau està en respectar els seus temps d’aprenentatge i donar-los llibertat perquè desenvolupin la seva imaginació.


El procés creatiu a través del qual s’expressen els infants es divideix en dues fases. En la primera etapa, la “d’experimentació” els nens i nenes es comuniquen amb el propi cos (mans, peus, dits…). D’altra banda, en l’etapa “creativa” els infants tenen al seu abast un gran ventall de material que poden escollir lliurement per crear i expressar-se, utilitzant material d’estampació, esponges, elements de la natura… Finalment, aquest procés avançarà de manera natural i desenvoluparà la seva motricitat fina amb l’ús dels pinzells.

Categories