Connectar per aprendre

Connectar per aprendre

Una de les etapes més importants d’un infant és l’Educació Infantil. Al llarg d’aquests anys l’alumnat fa els primers passos essencials pel seu desenvolupament.

A través de l’observació, l’experimentació, la manipulació i la investigació l’alumne descobreix i aprèn del món que l’envolta. A més, es fomenta la cooperació entre els companys d’aula per tal d’afavorir el desenvolupament cognitiu, social, moral i l’acceptació mitjançant la visió crítica de les normes socials, per tant, dotant a l’individu d’autonomia.

Des de l’escola MDP Igualada es treballa per aconseguir un entorn afectiu i amigable, convidant els/les nens/es a trobar les respostes a les seves preguntes. Creixem a partir de l’acció, essent el joc el protagonista del seu aprenentatge.

Categories