938 03 17 31

Descobrint amb Paraules: Projectes Lingüístics al Primer Cicle

Descobrint amb Paraules: Projectes Lingüístics al Primer Cicle

Els alumnes de Primer Cicle treballen la llengua catalana i castellana a través de projectes. En aquests, treballem temàtiques variades, actuals i properes per l’interès de l’infant, com per exemple: la màgia, els contes fantàstics, animals, experiments, entre d’altres.

L’estructura que segueix cada projecte és sempre la mateixa (activitats preliminars, de recerca i de síntesi) per poder donar seguretat i autonomia a l’alumnat, facilitant les rutines i la predicció de com es treballarà, quelcom essencial per aquesta etapa educativa.

Aquesta estructura té com a objectiu principal el treball de la lectoescriptura, iniciant sempre el projecte amb una lectura i una comprensió de la mateixa, sent alhora un fil conductor entre els diferents projectes.

Després, les activitats de recerca es realitzen partint de diferents tipologies textuals, com articles, poemes, infografies, notícies, etc. per tal de conèixer-les i així poder elaborar el producte final amb coneixement.

Destacar, que durant el procés de recerca es dediquen unes sessions enfocades al treball de la gramàtica, lèxic i morfosintaxi on els infants aprenen la normativa de la llengua de forma lúdica en els centres d’aprenentatge.

Per acabar, es fan les activitats de síntesi per elaborar el producte final i l’exercici de metacognició per interioritzar allò que s’ha après.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website