938 03 17 31

El 8M a Ed. Infantil

El 8M a Ed. Infantil

El dia 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, i des de l’escola, de ben petits tenim el deure d’educar els infants en la coeducació i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

La coeducació respecta la diversitat i reconeix la individualitat dels nens i nenes independentment del seu sexe i contraresta l’educació sexista. A més a més, quan coeduquem, treballem per no perpetuar els estereotips i els costums sexistes de la nostra societat, de manera que les nenes i els nens se senten respectats i en igualtat d’oportunitats.

L’actual currículum d’educació infantil ens  proposa com a capacitat  treballar  per Avançar en la relació amb els altres en condicions d’igualtat, creant lligams, per construir la pròpia identitat basada en els valors democràtics i de respecte als drets humans.

A mesura que els infants van desenvolupant les habilitats sociocognitives i les relacions es van tornant més complexes, es van adonant que tenir experiències compartides els ajuda a entendre i interpretar com els altres se senten i pensen, a comprendre’ls i, gradualment, a posar-se en el seu lloc, a ser respectuosos i a defugir d’estereotips socials i de gènere.

Ens cal doncs establir relacions i vincles saludables cap als altres que respectin la convivència, la diversitat i la igualtat de gènere, reproduint conductes, accions o situacions lliures d’estereotips de gènere, a través del joc simbòlic en interacció amb els iguals.

És cabdal la incorporació d’habilitats socials i pautes bàsiques de convivència, que incloguin el respecte a la igualtat de gènere per  la necessària correlació entre la construcció de la pròpia identitat i de les interaccions amb l’entorn social i cultural en el qual es produeix ressaltant la importància d’afavorir i promoure interaccions sanes, sostenibles, igualitàries i respectuoses.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website