938 03 17 31

“The story of Cinderella” i el treball intercicle

“The story of Cinderella” i el treball intercicle

Cada any, tots els alumnes d’educació Primària assisteixen al teatre de l’Ateneu per presenciar una obra de teatre en anglès, aquesta representació en directe és únicament la punta de l’iceberg, ja que existeix un gran treball de preparació prèvia. L’alumnat de Cicle Inicial, enguany, veuran l’obra «The Story of Cinderella», aquest esdeveniment ha estat una gran oportunitat per iniciar un treball molt motivador i enriquidor pels alumnes, el treball intercicle.

Durant les setmanes prèvies a la visualització de l’obra al teatre, es dediquen uns espais a l’aula on els nens i nenes treballen i coneixen l’obra. Ja que aquesta, tot i mantenir el nom del conte tradicional, està modificada i adaptada a la contemporaneïtat del moment.

En el cas de CI, l’alumnat d’ambdues classes treballa de manera conjunta en diferents racons de l’aula, creant relacions entre els cursos al mateix moment que s’indaga sobre la història i es treballa la llengua estrangera. Per dur a terme aquests racons, es creen grups heterogenis compostos per l’alumnat de primer i segon i es distribueixen en les diferents activitats repartides per les aules. De tal manera, cada grup disposa d’un temps determinat per la realització del seu racó i quan aquest finalitza, els nens i nenes passen al següent fins a acabar la roda d’activitats.

D’aquesta manera, quan es presenta el dia de l’espectacle, els nens i nenes assistents al teatre, tenen una experiència més fluida i gaudeixen més de l’obra. Sense tenir present que el llenguatge d’aquesta és l’anglès. Una experiència molt enriquidora!

Categories