938 03 17 31

El vincle família-escola

El vincle família-escola

Any rere any, un dels principals objectius del nostre personal docent és fomentar i aconseguir un bon vincle amb les famílies. Aquest vincle és necessari gràcies a la importància de la seva participació en el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles.

Promoure l’interès, la corresponsabilitat, la implicació i la participació de la família requereix un plantejament global i una acció coordinada i coherent del centre.
Fomentem l’acollida mitjançant un conjunt d’actuacions per tal d’acompanyar a les nostres famílies en la vida i la cultura de la nostra escola, alhora, fent-los partícips dels projectes que s’hi desenvolupen. Construïm ponts de confluències, tant personals com culturals, i mirades compartides, entre família i escola, per tal d’aportar a l’alumne el marc necessari per desenvolupar altes expectatives d’èxit educatiu.

Bona part de l’eficàcia en la relació centre-famílies, es basa en aprofitar positivament les eines i recursos a l’abast, tant dels docents com de les famílies (agenda, Alexia, correu electrònic, entrevistes, entre d’altres). Sempre tenint molt present no només els continguts, sinó també amb els aspectes relacionals i emocionals de l’infant que són la base pel seu desenvolupament com a persona.

Per tots aquests motius, per l’escola MDP és essencial que tant els alumnes com les famílies sentin que aquesta escola és casa seva, vosaltres sou el motor que dona sentit a tota la nostra tasca. Per aquesta raó, les portes de l’escola estaran sempre obertes.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website