La música és el millor dels somnis

La música és el millor dels somnis

Són molts els estudis que fonamenten la importànica de la música dins de l’aula, ajuda a la socialització i fomenta la col·laboració, l’esperit crític i el respecte. La música potència el desenvolupament creatiu i personal i té la capacitat de despertar l’emoció i la motivació, és part fonamental en el creixement personal i acadèmic.

Al llarg del curs complementem aquests aprenentatge a l’aula amb sortides i activitats transversals que realitzen tots els grups-classes. Aquesta setmana els alumnes de Cicle Superior han assistit a les audicions de percussió i vent metall, gaudint i aprenent en entorns motivadors i estimulants.

D’altra banda, els alumnes de 3r han participat en el projecte SardAnoia, que els apropa al món de la sardana i la cobla. Aquest projecte dona valor a les tradicions catalanes presentant la cobla com a agrupació instrumental del país.

Actualment, per a la nostra escola, la música és un pilar bàsic i treballem per donar-li el màxim relleu possible pel gran paper que juga la música en la formació global dels alumnes i en el seu desenvolupament personal.

Categories