938 03 17 31

Wake up

Wake up

Wake up, és el nostre projecte propi d’immersió lingüística en anglès. Enfoquem l’aprenentatge d’una tercera llengua com a eina de comunicació, aconseguint que el llenguatge s’adquireixi d’una forma natural amb la metodologia AMCO.

L’ensenyament està centrat en l’alumne, d’una manera flexible, donant resposta a les diferents intel·ligències múltiples. Per aquest motiu, fem ús d’amplis recursos, especialment de les TIC, per tal d’aportar un context més ric i variat. El procés d’aprenentatge és interactiu i autònom, fomentant el treball grupal per desenvolupar el descobriment i la investigació. Així doncs, l’expressió és l’eix vertebrador del nostre projecte. Amb el projecte Wake els alumnes fan com a mínim una hora d’anglès al dia a l’Educació Primària.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website