938 03 17 31

MDP 360º

MDP 360º

L’atenció individualitzada es reflecteix en la ràtio d’alumnes per mestre, amb codocència en l’educació infantil, i ràtios de 12 alumnes en català, matemàtiques i anglès a educació primària.

El treball cooperatiu està present en tots els aprenentatges a partir dels 3 anys. Treballem per projectes tota l’àrea de coneixement del medi.

A l’Escola MDP l’alumne és el centre de tota la nostra acció educativa, creixen aprenent de manera competencial, significativa i contextualitzada.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website