938 03 17 31

Treballem l’autoconeixement

Treballem l’autoconeixement

Enguany, l’escola MDP ha impulsat el projecte de mentoria grupal amb l’objectiu d’aprofundir i afavorir el progrés maduratiu de la personalitat de cada alumn@, la socialització i el treball en valors.

Durant aquestes primeres sessions del curs, els diferents grups-classe estem treballant la cohesió de grup i els valors, els punts de referència que han de guiar i donar sentit a les nostres accions, tant les personals, les que compartim amb els altres, com les que fan referència a la nostra interacció amb el medi humà i natural.

Amb la mentoria ajudem a construir valors que harmonitzin l’aprendre a ser, l’aprendre a conviure i l’aprendre a habitar el món. 

A tercer Cicle hem treballat l’activitat de l’autoretrat, un bon punt de partida per consolidar el procés d’autodescoberta  i autoregulació. Sabem que la manera com ens reconeixem a nosaltres mateixos influeix en com ens desenvolupem en els diferents àmbits de la nostra vida, així com en la construcció de la nostra personalitat.

L’activitat va resultar molt enriquidora, ja que a partir de la mirada endins i de la reflexió posterior, es convida als alumnes a avançar en la seva millora personal reconeixent l’acceptació de la pròpia imperfecció.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website