938 03 17 31

Hàbits i rutines a Educació Infantil

Hàbits i rutines a Educació Infantil

Al llarg de tota l’etapa d’Educació Infantil, el treball dels hàbits i les rutines és fonamental per al desenvolupament integral dels infants. Així doncs, l’equip d’educadores d’aquesta etapa de l’escola MDP fomenta activitats que ajuden a adquirir aquests hàbits, així, ajuden als nens i nenes a augmentar la seva autonomia, a millorar les pautes, la responsabilitat en el treball i la socialització.

Els hàbits són formes de comportament adquirides per mitjà d’un aprenentatge o de l’experiència. Són les conductes socials necessàries per a poder-nos relacionar amb les altres persones dins i fora de l’àmbit escolar. Són bàsics per reforçar l’autoestima i la seguretat personal.

És imprescindible establir vincles de col·laboració entre l‘escola i la família i ha de ser un objectiu comú de cara al creixement personal i l’aprenentatge. D’aquí, la importància del treball comú dels hàbits a l’escola i a casa.

Treballem 4 blocs d’hàbits.

1- Hàbits de sociabilitat: compartir el material, ajudar als companys, respectar l’entorn, escoltar als altres, saludar…

2- Hàbits d’autonomia i d’higiene personal: posar-se i treure la bata, rentar-se les mans, menjar sols, tenir cura de no embrutar-se…

3- Hàbits de treball: escoltar, posar interès en el treball, fer silenci, tenir curiositat…

4- Hàbits d’ordre: recollir les joguines, el material, llençar papers a la paperera…

L’adquisició dels diferents hàbits dona la possibilitat als alumnes que tinguin una convivència positiva amb els altres i els ajuda a adquirir els nous aprenentatges.

Serà molt important observar i valorar els petits progressos que realitzi cada infant, d’aquesta manera es generarà per part seva una motivació per seguir avançant.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website