938 03 17 31

La importància de la música i de les arts plàstiques a EI

La importància de la música i de les arts plàstiques a EI

Actualment, els vincles entre les arts plàstiques i la música són intensos i diversos. A l’Educació Infantil és fonamental que a través dels plantejaments de les activitats plàstiques i musicals, es doni llibertat als nens i les nenes perquè experimentin, descobreixin, creïn i aprenguin. Com més afavorim contextos creatius, més potenciarem infants competents, capaços de plantejar-se qüestions i cercar respostes per resoldre-les.

Donem molta importància a l’expressió i comunicació, al desenvolupament sensorial, cognitiu, emocional i social i també a l’evolució i millora de la imaginació i la creativitat.

A través del dibuix, la pintura i la música, es poden transmetre emocions i experiències de manera creativa ja que estimulen els sentits dels infants ajudant-los a desenvolupar la seva percepció visual, auditiva i tàctil. Això els permet connectar-se amb el món que els envolta i millorar la seva capacitat d’observació i concentració.

Així mateix, els ajuda a aprendre a identificar i gestionar les seves emocions, així com entendre les emocions dels altres. També fomenten la cooperació, la comunicació i el treball en equip.

En definitiva, les arts ofereixen als infants l’oportunitat de ser creatius i utilitzar la seva imaginació.

Categories
CreaEscola Quality Certificate for Education Website